วันที่: 13 พฤศจิกายน 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8