ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ เผยปรัชญาการทำงาน

คอลัมน์หมายเลข 7

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ เผยปรัชญาการทำงาน

ผู้ว่า สตง. - เลขาฯ ป.ป.ท. เชื่อคนไทยตื่นตัวไม่ยอมทนต่อการทุจริต

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ผู้ว่า สตง. - เลขาฯ ป.ป.ท. เชื่อคนไทยตื่นตัวไม่ยอมทนต่อการทุจริต