Love Eternally

เพลงคนตรวจเงิน

ข่าว/ประกาศ

'ประจักษ์ บุญยัง' นั่งผู้ว่า สตง.

อ่าน 111 ครั้ง

'ประจักษ์  บุญยัง' นั่งผู้ว่า สตง.

คตง.เลือก 'ประจักษ์ บุญยัง' นั่งผุ้ว่าการ สตง.

อ่าน 86 ครั้ง

คตง.เลือก 'ประจักษ์  บุญยัง' นั่งผุ้ว่าการ สตง.

ดัน 'ประจักษ์ บุญยัง' ผู้ว่า สตง.

อ่าน 65 ครั้ง

ดัน 'ประจักษ์  บุญยัง' ผู้ว่า สตง.

'อบต.-ผู้รับเหมา' ส่อทุจริต

อ่าน 77 ครั้ง

'อบต.-ผู้รับเหมา' ส่อทุจริต

การบินไทย ขาดทุนซ้ำซาก

อ่าน 74 ครั้ง

การบินไทย ขาดทุนซ้ำซาก

แถลงผลการสรรหา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ่าน 298 ครั้ง

OAG default image

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2017

อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
1
2