พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

18/09/2560

พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สตง. 102 ปี

18/09/2560

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สตง. 102 ปี

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สตง. ครบ102 ปี

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สตง. ครบ102 ปี

พิธีบรวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สตง. ครบ102 ปี

18/09/2560

พิธีบรวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สตง. ครบ102 ปี

การประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ

14/09/2560

การประชุมการวางแผนการตรวจสอบโครงการระดับนานาชาติ

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560

06/09/2560

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่

01/09/2560

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่

พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง

31/08/2560

พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง

ผตง. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

29/08/2560

ผตง. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Pages