การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 5

13/11/2560

การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 5

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction and Sharing Experiences UN audit by CNAO

13/11/2560

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction and Sharing Experiences UN audit by CNAO

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

09/11/2560

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

งาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง"

02/11/2560

งาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง"

พิธีปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ IDI

25/10/2560

พิธีปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ IDI

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช

23/10/2560

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช

กฐินสามัคคี ประจำปี 2560

22/10/2560

กฐินสามัคคี ประจำปี 2560

กฐินพระราชทานประจำปี 2560

20/10/2560

กฐินพระราชทานประจำปี 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตรัชกาลที่ 9

13/10/2560

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตรัชกาลที่ 9

Pages