พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร

15/10/2561

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร

กิจกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชน

13/10/2561

กิจกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชน

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

13/10/2561

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

11/10/2561

พิธีบำเพ็ญกุศลพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

26/09/2561

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน

26/09/2561

สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน

การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย

26/09/2561

การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้บรรพชนคนตรวจเงินแผ่นดินและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

18/09/2561

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้บรรพชนคนตรวจเงินแผ่นดินและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 103

ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 103

Pages