ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปัจจัย

24/07/2560

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปัจจัย

ผตง. ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

24/07/2560

ผตง. ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา NBT ครบรอบ 26 ปี

11/07/2560

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา NBT ครบรอบ 26 ปี

ผตง.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

10/07/2560

ผตง.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

การประชุมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

06/07/2560

การประชุมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

บำเพ็ญกุศลเทศน์มหาชาติ

06/07/2560

บำเพ็ญกุศลเทศน์มหาชาติ

การสัมมนาการตรวจเงินแผ่นดินยุคดิจิทัล

03-07/07/2560

การสัมมนาการตรวจเงินแผ่นดินยุคดิจิทัล

เนื่องในอภิลัขิตสมัยทรงเจริญพระชันษายุกาล 90 ปี

26/06/2560

เนื่องในอภิลัขิตสมัยทรงเจริญพระชันษายุกาล 90 ปี

สตง. ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของ CTBTO อย่างเป็นทางการ

22/06/2560

สตง. ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของ CTBTO อย่างเป็นทางการ

Pages