นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วย นางสิรินทร์​ พันธ์​เกษม​ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้บริหาร  และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมงานเสวนาทางวิชาการ  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้หัวข้อ " รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า ? " ณ ห้องคอนเวนชั่น​เซ็นเตอร์ เซนทรัลเวิร์ด  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น​เซ็นเตอร์​ เซ็น​ทรัลเวิร์ด​ กรุงเทพฯ  วันที่ 6 กันยายน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560