นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงบประมาณครบรอบ 59 ปี
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงบประมาณครบรอบ 59 ปี
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงบประมาณครบรอบ 59 ปี