รายละเอียด:

ไฟเขียว 7-'สรรเสริญ' นั่ง คตง.
วันที่: 11 สิงหาคม 2560
แหล่งที่มา: มติชนรายวัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไฟเขียว 7-'สรรเสริญ' นั่ง คตง.