รายละเอียด:

แฉซ้ำมีนักการเมืองนับ 100เลี่ยงภาษ๊
วันที่: 20 มีนาคม 2560
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์
แฉซ้ำมีนักการเมืองนับ 100 เลี่ยงภาษี