รายละเอียด:

เปิดชื่อ 18 ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ สตง.
วันที่: 23 ตุลาคม 2560
แหล่งที่มา: แนวหน้า
เปิดชื่อ 18 ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ สตง.