รายละเอียด:

เตรียมสรุปสำนวนอดีตนายกอุบลฯ
วันที่: 19 เมษายน 2560
แหล่งที่มา: มติชนรายวัน
เตรียมสรุปสำนวนอดีตนายกอุบลฯ