รายละเอียด:

สอบทุจริตอลวนอลเวงที่รัฐสภา(กวนน้ำให้ใส)
วันที่: 6 สิงหาคม 2560
แหล่งที่มา: แนวหน้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบทุจริตอลวนอลเวงที่รัฐสภา