รายละเอียด:

สตง. ชี้ชัดเอ็นจีโออย่าห่วงราชวิถีจัดซื้อยาไม่ขัด กม.
วันที่: 1 กันยายน 2560
แหล่งที่มา: เอ็กซ์ไซท์ ไทยโพสต์
สตง. ชี้ชัดเอ็นจีโออย่าห่วงราชวิถีจัดซื้อยาไม่ขัด กม.