รายละเอียด:

สตง.ต้องตรวจเข้ม-เร็ว ผู้ว่าฯ คนใหม่ สเปกแบบไหน?
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2560
แหล่งที่มา: แทบลอยด์ ไทยโพสต์
สตง.ต้องตรวจเข้ม-เร็ว ผู้ว่าฯ คนใหม่ สเปกแบบไหน?