รายละเอียด:

สตง.ตั้งทีมสอบค่าคลื่น 'ทรูมูฟ'
วันที่: 16 มีนาคม 2560
แหล่งที่มา: มติชนรายวัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สตง.ตั้งทีมสอบค่าคลื่น 'ทรูมูฟ'