รายละเอียด:

สตง. ตรวจสอบงบการเงิน บ.กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  สำหรับปีงบประมาณ 2557 พบสัญญาการดำเนินกิจกรรมการให้บริหารโทรศัทท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องมีข้อกำหนดที่ไม่รัดกุม อาจทำให้ กสท เสียเปรียบ ฯ
วันที่: 22 ธันวาคม 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง