รายละเอียด:

สตง.จับตา กทม.ปล่อยเช่าทรัพย์สิน
วันที่: 14 กรกฎาคม 2560
แหล่งที่มา: เดลินิวส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สตง.จับตา กทม.ปล่อยเช่าทรัพย์สิน