รายละเอียด:

ว่าที่ คตง.ชุดใหม่ต้องตรวจสอบเข้มข้น
วันที่: 14 กรกฎาคม 2560
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์
ว่าที่ คตง.ชุดใหม่ต้องตรวจสอบเข้มข้น