รายละเอียด:

'รมว.สธ.' หารือ สปส.-สปสช.-สตง. 'จัดซื้อยา'
วันที่: 25 กรกฎาคม 2560
แหล่งที่มา: เอ็กซ์ไซท์ ไทยโพสต์
'รมว.สธ.' หารือ สปส.-สปสช.-สตง. 'จัดซื้อยา'