รายละเอียด:

ยุบ กกต.จังหวัด ประหยัดงบหวังลบครหา ติดาบ"สตง."สอบเส้นทางเงินพรรคการเมือง
วันที่: 16 เมษายน 2560
แหล่งที่มา: สยามรัฐ
ยุบ กกต.จังหวัด ประหยัดงบหวังลบครหา ติดาบ"สตง."สอบเส้นทางเงินพรรคการเมือง