รายละเอียด:

ยังคงไร้คำตอบเรื่องไทยพีบีเอสซื้อหุ้นกู้ซีพีเอฟ(เขียนให้คิด)
วันที่: 27 สิงหาคม 2560
แหล่งที่มา: แนวหน้า
ยังคงไร้คำตอบเรื่องไทยพีบีเอสซื้อหุ้นกู้ซีพีเอฟ