รายละเอียด:

ผู้ว่าการ สตง.บุกสอบสารบีทีเก็บเข้ากรุกว่า 50 ล้าน สั่งเร่งกำจัดวัตถุอันตราย ชี้ไม่ควรเก็บไว้
วันที่: 12 เมษายน 2560
แหล่งที่มา: มติชน ออนไลน์
ผู้ว่าการ สตง.บุกสอบสารบีทีเก็บเข้ากรุกว่า 50 ล้าน