รายละเอียด:

ปลดล็อก! พิศิษฐ์นั่งผุ้ว่าฯถึง ก.ย.
วันที่: 7 เมษายน 2560
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์
ปลดล็อก! พิศิษฐ์นั่งผู้ว่าฯถึง ก.ย.