วันที่: 19 พฤษภาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง