วันที่: 17 ตุลาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง