รายละเอียด:

บ้านธนารักษ์ 'ซ.พหล 11 ' เคว้ง หลังโดน สตง.เบรก/ลุ้น EIAผ่านหรือไม่
วันที่: 9 พฤษภาคม 2560
แหล่งที่มา: แนวหน้า
บ้านธนารักษ์ 'ซ.พหล 11 ' เคว้ง หลังโดน สตง.เบรก/ลุ้น EIAผ่านหรือไม่