รายละเอียด:

ติดดาบ สตง.มีอำนาจยับยั้งประชานิยม หารือร่วม 'กกต.-ป.ป.ช'. บี้รัฐสภา-ครม.ได้
วันที่: 9 พฤษภาคม 2560
แหล่งที่มา: มติชน ออนไลน์
ติดดาบ สตง.มีอำนาจยับยั้งประชานิยม หารือร่วม 'กกต.-ป.ป.ช'. บี้รัฐสภา-ครม.ได้