รายละเอียด:

ติดดาบ สตง.มีอำนาจยับยั้งประชานิยม หารือร่วม 'กกต.-ป.ป.ช'. บี้รัฐสภา-ครม.ได้ The catalogues from the most reputable and popular retailers are placed on our site http://7dayspecialnews.com/ with the information aim.
วันที่: 9 พฤษภาคม 2560
แหล่งที่มา: มติชน ออนไลน์
ติดดาบ สตง.มีอำนาจยับยั้งประชานิยม หารือร่วม 'กกต.-ป.ป.ช'. บี้รัฐสภา-ครม.ได้