รายละเอียด:

ตั้ง กมธ.สอบประวัติว่าที่ คตง.
วันที่: 28 กรกฎาคม 2560
แหล่งที่มา: เดลินิวส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตั้ง กมธ.สอบประวัติว่าที่ คตง.