รายละเอียด:

ซัด 'อปท.' ซื้อวัคซีนพิษสุนัข แฉทุจริตบรรจุน้ำเกลือแทน
วันที่: 26 กรกฎาคม 2560
แหล่งที่มา: มติชนรายวัน
ซัด 'อปท.' ซื้อวัคซีนพิษสุนัข แฉทุจริตบรรจุน้ำเกลือแทน