รายละเอียด:

ชำแหละ 'นักการเมือง' ผลาญงบดูงานเมืองนอก(สัมภาษณ์พิเศษ)
วันที่: 2 กรกฎาคม 2560
แหล่งที่มา: ฐานเศรษฐกิจ
ชำแหละ 'นักการเมือง' ผลาญงบดูงานเมืองนอก