รายละเอียด:

ชนะทัพ  อินทามระ  ประธาน คตง.คนใหม่(ข่าวทะลุคน)
วันที่: 29 สิงหาคม 2560
แหล่งที่มา: ข่าวสด
ชนะทัพ  อินทามระ  ประธาน คตง.คนใหม่