รายละเอียด:

จับกระแสท้องถิ่นสุดท้าย 2560 ตอนที่ 3 :  ผู้มีส่วนได้เสียของท้องถิ่น(บทความพิเศษ)
วันที่: 31 สิงหาคม 2560
แหล่งที่มา: สยามรัฐ
จับกระแสท้องถิ่นสุดท้าย 2560 ตอนที่ 3 :  ผู้มีส่วนได้เสียของท้องถิ่น