รายละเอียด:

ขายข้าวดีเป็นอาหารสัตว์ 'ยุทธพงศ์-สมคิด' ข้องใจยื่น สตง.สอบ-พาณิชย์ แจง(ทะลุคน ทะลวงข่าว)
วันที่: 16 กรกฎาคม 2560
แหล่งที่มา: ข่าวสด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขายข้าวดีเป็นอาหารสัตว์