รายละเอียด:

ล้อมคอก สส.สว. ไปเที่ยวต่างประเทศ อ้างดูงาน
วันที่: 6 กรกฎาคม 2560
แหล่งที่มา: แนวหน้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง