รายละเอียด:

กรรมหุ้นชิน...ตามเรียกภาษีจากหุ้นษิณ(กวนน้ำให้ใส)
วันที่: 15 มีนาคม 2560
แหล่งที่มา: แนวหน้า
กรรมหุ้นชิน...ตามเรียกภาษีจากทักษิณ