รายละเอียด:

กรธ.เล็งติดดาบ สตง.สอดส่องงบรัฐ ลดความซ้ำซ้อน
วันที่: 9 พฤษภาคม 2560
แหล่งที่มา: ไทยรัฐ ออนไลน์
กรธ.เล็งติดดาบ สตง.สอดส่องงบรัฐ ลดความซ้ำซ้อน