วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จ.นครสวรรค์)