วันที่: 13 พฤศจิกายน 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จ.นครสวรรค์)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง