วันที่: 13 กันยายน 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี)
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6