วันที่: 17 พฤษภาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)