นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันที่ 22 สิงหาคม 2560
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล