ประจักษ์ บุญยัง ว่าที่ 'ผู้ว่าฯสตง.'

อ่าน 27 ครั้ง

ประจักษ์  บุญยัง ว่าที่ 'ผู้ว่าฯสตง.'

'ประจักษ์ บุญยัง' นั่งผู้ว่า สตง.

อ่าน 153 ครั้ง

'ประจักษ์  บุญยัง' นั่งผู้ว่า สตง.

คตง.เลือก 'ประจักษ์ บุญยัง' นั่งผุ้ว่าการ สตง.

อ่าน 118 ครั้ง

คตง.เลือก 'ประจักษ์  บุญยัง' นั่งผุ้ว่าการ สตง.

ดัน 'ประจักษ์ บุญยัง' ผู้ว่า สตง.

อ่าน 92 ครั้ง

ดัน 'ประจักษ์  บุญยัง' ผู้ว่า สตง.

แถลงผลการสรรหา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ่าน 330 ครั้ง

OAG default image

'อบต.-ผู้รับเหมา' ส่อทุจริต

อ่าน 98 ครั้ง

'อบต.-ผู้รับเหมา' ส่อทุจริต

การบินไทย ขาดทุนซ้ำซาก

อ่าน 83 ครั้ง

การบินไทย ขาดทุนซ้ำซาก

สตง.ต้องตรวจเข้ม-เร็ว ผู้ว่าฯ คนใหม่ สเปกแบบไหน?

อ่าน 282 ครั้ง

สตง.ต้องตรวจเข้ม-เร็ว ผู้ว่าฯ คนใหม่ สเปกแบบไหน?

สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตคอร์รัปชัน

อ่าน 216 ครั้ง

สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตคอร์รัปชัน

Pages