คลิปข่าวย้อนหลัง

เนื่องจาก www.bugaboo.tv
ไม่ได้ให้บริการคลิปข่าวต่อไปนี้บนเครือข่ายอินเทอร์เนตแล้ว
ขณะนี้ สตง. อยู่ระหว่างประสานงานขอคลิปข่าวจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

 

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND
 
Copyright 1998 OAG Last modified: 17November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000   Web statistic by TrueHits